Giáo dục cho trẻ ra sao để trẻ có sức khỏe và định hướng tốt ?

Tiến hành giáo dục thời kỳ đầu đối với trẻ nhất định phải có biện pháp khéo léo khoa học, không được nóng vội. Sự dạy dỗ ở thời kỳ đầu có 3 khuynh hướng khiến người ta lo lắng.

1- Nhồi nhét tri thức quá nhiều.

Có một số ông bố hiểu giáo dục một cách sai lệch là chỉ truyền thụ bằng kiến thức sách vở. Họ không quan tâm đến đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ, qui định nhiệm vụ học tập cho con cái một cách cứng nhắc, bắt trẻ ngồi vào chỗ học tập như học sinh, cướp đi thời gian vui chơi của chúng. Điều đó không có lợi cho sức khỏe, thẩm mỹ và tâm sinh lý của chúng.

3 điều cần biết khi giáo dục cho trẻ

3 điều cần biết khi giáo dục cho trẻ

2- Yêu cầu trẻ làm theo mẫu của người lớn.

Trẻ con vẫn chỉ là trẻ con có tính ngây thơ của trẻ, làm việc không thể suy nghĩ chu đáo như ngưòi lớn, tất sẽ hay mắc sai lầm. Nếu yêu cầu trẻ làm như người lớn, trẻ sẽ cảm thấy việc nào cũng không làm xong, việc nào cũng thấy khó khăn; Từ đó mà mất đi niềm tin tiến lên. Thòi gian trôi đi, như thế sẽ không có lợi cho sự trưởng thành về sức khỏe của trẻ.

Không ít những ông bố bà mẹ nóng vội cưỡng bức con nhỏ theo học nghề ở các lớp học khác nhau. Học nghề quá sóm đã làm mất đi thời gian vui chơi của trẻ, làm cho trẻ mất đi thiên tính của trẻ con quá sớm. Nếu trẻ không ứng thú với nội dung học nghề, thì việc học nghề sẽ trỏ thành một ung nhọt nặng nề đôi với trẻ. Trẻ không những chẳng học được gì; mà còn bị bước ngoặc về tâm lý và tính cách, ảnh hưỏng nghiêm trọng đến sự trưởng thành sức khỏe của trẻ nhỏ.

Leave a Reply